USG jamy brzusznej: bezpieczeństwo, dokładność i zastosowanie

Badanie usg jamy brzusznej to jedna z najpopularniejszych, nieinwazyjnych metod badawczych, które pozwalają lekarzowi ocenić stan organów znajdujących się w obrębie oraz okolicy jamy brzusnej, a więc między innymi trzustki, żołądka, wątroby, nerek a także pęcherza moczowego. Badanie usg jamy brzusznej nie cechuje się dokładnością i precyzyjnością porównywalną z na przykład badaniem przy użyciu tomografu komputerowego(badanie TK), jednak jest nieporównanie bardziej bezpieczna a jego dokładność wystarcza lekarzowi do wyciągnięcia wniosków na temat ogólnej kondycji danego narządu.

Wnioski te mogą służyć za przesłankę do przeprowadzanie kolejnych, bardziej szczegółowych badań. Na czym konkretnie polega badanie usg jamy brzusznej, czy jest ono bezpieczne oraz w jakich konkretnie przypadkach i sytuacjach się je wykonuje? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Na czym polega usg jamu brzusznej?

Badanie usg jamy brzusznej, czyli inaczej ultrasonografia, to metoda obrazowania wnętrza organizmu, do której używa się aparatu ultrasonograficznego. Jak sama nazwa wskazuje, przyrząd ten emituje fale dźwiękowe o określonej częstotliwości(od 1 do 10 MHz), które wnikają wewnątrz tkanek naszego organizmu, w rezultacie czego lekarz otrzymuje ogólny obraz poszczególnych narządów.

Istota badania ultrasonograficznego polega na tym, że fale akustyczne, wprowadzone wewnątrz naszego organizmu, odbijają się od poszczególnych organów, w ten sposób tworząc ich obraz. Obraz ten nie jest tak dokładny, jak na przykład w przypadku tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jednak w zupełności wystarcza do oceny ogólnego stanu poszczególnych narządów, a także wykrycia ewentualnych niepożądanych zmian w obrebie oszaru ciała poddanego badaniu.

Co bardzo istotne, w odróżnieniu do badania przy użyciu aparatu rentgenowskiego a zwłaszcza tomografi komputerowej, podczas badania ultrasonograficznego nie dochodzi do emisji promieniowania jonizującego. Oznacza to, że zarówno badanie usg jamy brzusnej jak i każdy inny rodzaj badania przy uzyciu aparatu ultrasonograficznego nie wiąże się z ekspozycją organizmu pacjenta poddającego się badaniu na potencjalnie niebezpieczne promieniowanie jonizujące. Z tego powodu badanie usg jamy brzusznej jest uznawane za najbezpieczniejszą metodę nieiwazyjnego obrazowania wewnętrznego. Badanie przy użyciu aparatu ultrasonograficznego może być również wykonywane wielokrotnie, nawet w bardzo niewielkich odstępach czasu, nie powodując przy tym jakiegolwiek zagrożenia czy ryzyka dla zdrowia pacjenta, co nie jest możliwe przy badaniu aparatem rentgenowskim, tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym.

Istotną cechą, która charakteryzuje badanie usg jamy brzusznej a także każdy inny rodzaj badania przy użyciu ultrasonografu jest fakt, że do badania nie jest konieczne wstrzykiwanie kontrastu. Jak wiadomo, ten element badania przy użyciu na przykład tomografi komputerowej często jest szczególnie kłopotliwy, ponieważ wstrzykiwana do żył substancja u sporej części pacjentów powoduje różnego rodzaju niepożądne reakcje ze strony organizmu.

USG jamy brzusznej: zastosowanie

Jak wspominano, badanie usg jamy brzusznej wykonuje się w celu otrzymania ogólnego obrazu poszczególnych organów znajdujących się w obrębie jamy brzusznej a także w jej okolicach. W praktyce oznacza to, że badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej standardowo przeprowadza się w takich przypadkach, jak:

  1. 1. Bóle w obrębie jamy brzusznej
  2. 2. Podejrzenie zmian w obrębie jamy brzusznej
  3. 3. Podejrzenie stanu zapalnego organów wewnątrz jamy brzusznej
  4. 4. Kontrola ogólnej kondycji określonych narządów

W przypadku podejrzenia określonych chorób czy też dolegliwości badanie usg jamy brzusznej najczęściej stanowi wstępną metodą diagnostyczną. Oznacza to, że jeżeli odczyt badania jest nieprawidłowy, budzi wątpliwości lekarza lub może wskazywać na istnienie nie uchwyconych w badaniu zmian, stanów zapalnych i tak dalej, lekarz zleca kolejne, bardziej szczegółowe badania. Badanie usg jamy brzusznej stanowi również standardowy element zestawu badań kontrolnych w przypadku osób będących nosicielami HCV lub HBV(Wirusowe Zapalenie Wątroby).

W takich sytuacjach, usg wątroby pozwala lekarzowi specjaliści hepatologowi ocenić ogólny stan, w jakim znajduje się wątroba pacjenta i na tej podstawie podjąć decyzję na przykład co do ewentualnej konieczności wykonania biopsji lub też innych, bardziej precyzyjnych badań.

Badanie usg jamy brzusznej stosuje się oczywiście standardowo również w położnictwie, zwłaszcza w przebiegu ciąży. W takim wypadku badanie ultrasonografem stanowi bezpieczną metodę, dzięki której lekarz jest w stanie ocenić między innymi kondycję płodu, jego położenie oraz inne istotne parametry.

Czy usg jamy brzusznej jest bezpieczne?

Odpowiedź brzmi: tak, jednak należy poczynić tutaj pewne bardzo istotne zastrzeżenia. To prawda, że samo badanie usg jamy brzusznej nie wiąże się z żadnym bezpośrednim ryzykiem dla zdrowia pacjenta. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje ryzyko pośrednie. To ostatnie może wynikać na przykład z niedokładnego obrazu badania lub niedostatecznych kompetencji lekarza, który dokonuje jego odczytu. W takim wypadku mówimy o “ryzyku pośrednim”, ponieważ konsekwencją może być błędna diagnoza, w rezultacie której na przykład nie dojdzie do wychwycenia niepokojących zmian w obrazie poszczególnych narządów pacjenta.

Z tego powodu, badania usg należy wykonywać tylko w dobrych klinikach lub gabinetach, które posiadają nowoczesny, zachowany w dobrym stanie sprzęt. Ważne są również odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty lekarza przeprowadzającego badanie. Najważniejszy spośród nich to certyfikat PTU, który świadczy o tym, że lekarz nie tylko zdał odpowiednie egzaminy oraz posiada odpowiednie kompetencje, ale także że ciągle się dokształca(certyfikaty PTU nie są przyznawane dożywotnio- muszą być regularnie odnawiane przez lekarza).

Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej

Aby badanie usg jamy brzusznej było jak najbardziej precyzyjne, pacjent przed jego wykonaniem powinien postępować według określonych wskazówek. Przede wszystkim, przed badaniem nie należy spożywać ciężkostrawnych posiłków.

Czasami lekarze zalecają również, aby badanie było wykonywane na czczo oraz po uprzednim stosowaniu preparatów eliminujących nadmiar gazów z jamy brzusznej. Przed badaniem nie należy również palić papierosów(mogą one zamazywać obraz badania). Do badania nie należy również przystępować z pustym pęcherzem, ponieważ utrudnia to lekarzowi prawidłowy ogląd tego narządu.

Czasami lekarze zalecają również przyjęcie przez pacjenta środków przeczyszczających w dniu poprzedzającym wykonanie badania usg jamy brzusznej.

USG jamy brzusznej: bezpieczeństwo, dokładność i zastosowanie
5 (100%) 5 votes
Może ci się spodobać również