PDW – norma i interpretacja wyników badania

PDW jest wskaźnikiem anizocytozy płytek krwi, którego wartość możemy rozpoznać na podstawie badań morfologicznych krwi. W jakim celu stosuje się niniejsze badanie, na czym ono polega i jak interpretować jego wyniki? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu!

PDW – co oznacza?

PDW (z ang. Platelet Distribution Width) jest wskaźnikiem anizocytozy płytek (trombocytów*), które bezpośrednio wpływają na ogólną objętość płytek krwi pacjenta. Dzięki niniejszemu wskaźnikowi jesteśmy w stanie określić zróżnicowanie objętości występującej między płytkami krwi w badanej próbce. PDW badane jest zazwyczaj wraz innymi parametrami morfologicznymi. Dzięki niniejszemu wskaźnikowi jesteśmy w stanie zdiagnozować liczne nieprawidłowości w organizmie pacjenta, w tym anemię lub chorobę nowotworową krwi.

  • Czym są i za co odpowiadają trombocyty? Trombocyty są płytkami krwi odpowiedzialnymi za proces prawidłowego krzepnięcia. To dzięki nim w wyniku urazu dochodzi do powstania czopu (a w dalszym etapie skrzepu) w miejscu uszkodzenia naczynia, a tym samym zatrzymania zagrażającemu zdrowiu krwotokowi. Niniejszy parametr z łatwością jesteśmy w stanie określić na podstawie podstawowych badań morfologicznych krwi. Według normy wartość trombocytów u dorosłego człowieka powinna wynosić 140 000 – 440 000/ µl3.

PDW – norma

Według normy (opracowanej na podstawie wyników krwi uzyskanych z 95% przedstawicieli naszej populacji), prawidłowa wartość płytek krwi występuje wtedy, gdy wszystkie parametry są do siebie zbliżone. W kontekście anizocytozy płytek krwi (PDW) uzyskany wynik powinien mieścić się w przedziale między 6,1 a 11 fl (w wymiarze procentowym niniejsza wartość będzie wynosiła między 40 a 60%). Ponadto, uzyskanym wartościom powinna towarzyszyć podana wyżej ilość trombocytów oraz ogólna objętość płytek krwi mieszcząca się w przedziale między 7,4 a 10,4 fl.

Co jeśli Twój wynik nie mieści się w normie?

Istnieje wiele powodów, dla których poszczególne parametry krwi nie zawsze mieszczą się w normie. Niemniej jednak, podwyższenie wyłączenie wskaźnika PDW nie musi oznaczać obecności wyraźniej nieprawidłowości w organizmie pacjenta. Do wyników płytek krwi powinniśmy podchodzić w sposób holistyczny i wówczas, gdy każdy z powyższych wskaźników nie mieści się w granicach normy, możemy posiadać podejrzenie dotyczące występowania określonych chorób krwi.

Czynniki odpowiadające za obniżenie wyniku

Obniżenie wskaźnika PDW nie posiada żadnej wyraźniej przyczyny klinicznej. Jednocześnie, taki wynik (występujący samodzielnie) nie stanowi podstaw do wzbudzania jakiegokolwiek niepokoju o stan zdrowia pacjenta.

Czynniki odpowiadające za podwyższenie wyniku

Podwyższony wskaźnik PDW oznacza, że objętość trombocytów odbiega od ustalonej, ogólnej objętości płytek krwi. Podczas interpretacji wyników badań należy również pamiętać, iż wartość PDW zawsze oceniamy wraz ze wskaźnikiem MPV*. Jeżeli w otrzymanych wynikach krwi dostrzegamy wyraźne podwyższenie zarówno pierwszego, jak i drugiego wskaźnika, możemy domniemać o występowaniu w organizmie wyraźnych zaburzeń, w tym: infekcji o podłożu bakteryjnym lub plamicy małopłytkowej. Jednakże w sytuacji, w której PDW pozostaje podwyższone, a wynik MPV oscyluje poniżej normy, w organizmie pacjenta może pojawić się problem anemii wymagającej podjęcia dalszej diagnostyki.

  • Co oznacza wskaźnik MPV? MPV to wskaźnik całkowicie zależny od wytwarzania płytek krwi przez szpik kostny. Dzięki niemu jesteśmy w stanie uzyskać niezbędne informacje na temat wielkości płytek oraz potencjalnej przyczyny mało- lub nad-płytkowości. Według ustalonych norm, prawidłowa wartość średniej objętości płytek MPV powinna wynosić od 9 do 12,6/ µl3.

PDW – Informacje na temat badania

PDW jest jednym z najczęściej badanych wskaźników krwi podczas standardowego badania morfologicznego. W znacznej większości przypadków podczas określana jego wyniku ocenia się również wartość wspomnianych wcześniej trombocytów oraz wskaźnika MPV.

Kiedy należy wykonać niniejsze badanie?

Badanie wskaźnika PDW oraz pozostałych wartości płytek krwi, należy wykonać w sytuacji, gdy od dłuższego czasu odczuwamy nasilające się uczucie zmęczenia. Zauważamy wyraźne osłabienie organizmu oraz zmniejszenie ogólnej jego wydolności (obejmującej szybsze męczenie się podczas wysiłku fizycznego oraz nieuzasadnioną senność). Niniejszy wskaźnik oraz pozostałe parametry morfologiczne warto również kontrolować bez wyraźnej przyczyny – wyłącznie w celach profilaktycznych (przynajmniej raz na okres jednego roku). Ponadto, lekarz prowadzący zaleca swoim pacjentom wykonanie powyższego badania w sytuacji, gdy podejrzewa on występowanie u nich anemii lub innych chorób i nieprawidłowości dotyczących krwi.

Jaki jest przebieg badania?

Badanie wskaźnika PDW przebiega w taki sam sposób, jak każde inne badanie krwi. Podczas wizyty w gabinecie zabiegowym, pacjent proszony jest przez pielęgniarkę o odsłonięcie ręki powyżej łokcia, a następnie wyprostowanie jej i oparcie w wyznaczonym miejscu. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie skóry w zgięciu łokciowym oraz dokonanie wkłucia, dzięki któremu możliwe jest pobranie krwi z żyły pacjenta. Całość badania nie trwa zazwyczaj dłużej niż 5 minut.

UWAGA! Badanie krwi jest całkowicie bezpieczne i praktycznie bezbolesne. Niemniej jednak, niektóre osoby odczuwają w związku z nim znaczące uczucie dyskomfortu.

Jak przygotować się do badania?

Na niniejsze badanie należy zgłosić się na czczo, najlepiej z samego rana. Ostatni posiłek powinien zostać spożyty na 8-12 godzin przed planowaną wizytą w gabinecie zabiegowym. Ponadto, na 24 godziny przed badaniem należy wstrzymać się od spożywania alkoholu, a na 1 godzinę przed badaniem należy unikać palenia papierosów. W gabinecie zabiegowym, należy również poinformować pielęgniarkę o ewentualnym złym samopoczuciu, towarzyszącej chorobie (np. grypie) lub strachu przed samym badaniem.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badania?

Według standardowej procedury, maksymalny czas oczekiwania na wyniki badania powinien wynosić 24 godziny. W niektórych przypadkach (w sytuacji, gdy stan pacjenta tego wymaga) możliwe jest przyspieszenie niniejszej procedury. Dzieję się tak zazwyczaj, gdy pacjent przebywa aktualnie na szpitalnym oddziale ratunkowym lub jest w trakcie dłuższej hospitalizacji.

PDW – interpretacja wyników badania

Jeśli w wynikach badania morfologicznego widoczne jest wyraźne podwyższenie wskaźnika PDW oraz jednoczesne podwyższenie pozostałych norm dotyczących średniej objętości płytek krwi, możliwe jest stwierdzenie obecności jednej z poniższych chorób:

  • Infekcji bakteryjnej znajdującej się we wczesnej fazie rozwoju;
  • Plamicy małopłytkowej (w wyniku, której dochodzi do stanu zapalnego w obrębie płytek krwi, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju rozsianych zakrzepów w małych naczyniach krwionośnych).
  • Przewlekłej białaczki (choroby nowotworowej układu krwiotwórczego, która może przebiegać w formie: ostrej białaczki szpikowej, ostrej białaczki limfoblastycznej, przewlekłej białaczki szpikowej oraz przewlekłej białaczki limfatycznej).

Należy jednak pamiętać, że wskazane wyniki nie są jednoznacznym potwierdzeniem którejkolwiek z powyższych chorób, a jedynie powodem do rozpoczęcia szerszej diagnostyki obejmującej szczegółowe badania krwi.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.