Neutrofile podwyższone i neutrofile poniżej normy. Jak interpretować wyniki?

Neutrofile to tzw. granulocyty obojętnochłonne, które chronią organizm ludzki przed drobnoustrojami. Pełnią one szczególną rolę ochronną podczas zakażeń bakteryjnych. Poziom neutrofili sprawdza się podczas badania morfologii krwi. Zbyt wysoki poziom może świadczyć o stanach zapalnych, zbyt niski poziom może być objawem m.in. chorób wątroby, czy nadczynności tarczycy.

Czym są neutrofile?

Granulocyty obojętnochłonne pełnią bardzo ważną rolę w ludzkim układzie odpornościowym. Wraz z eozynofilami i bazofilami są zaliczane do frakcji granulocytów, ponieważ ich cytoplazma zawiera specyficzne ziarnistości. Neutrofile, oznaczane skrótem NEU, produkowane są przez szpik kostny, gdzie następnie przechodzą przez różne stadia rozwojowe. Po krótkim czasie uwalniane są do krwi, gdzie spędzają kilka godzin, krążąc po naszym organizmie. Niektóre z nich mogą przeniknąć do tkanek. Po kilku kolejnych godzinach ulegają apoptozie, czyli zaprogramowanemu rozkładowi.

Neutrofile są najliczniejszą grupą białych krwinek. Stanowią one aż 70% wszystkich leukocytów. Biorą udział w unicestwianiu bakterii wnikających do organizmu dzięki wywołaniu skutecznej odpowiedzi odpornościowej. Neutrofile mają zdolność fagocytozy drobnoustrojów – ich cytoplazma zawiera ziarnistości które w wyniku pobudzenia zostają uwolnione i wyniszczają patogen.

Badanie poziomu neutrofili we krwi

Badanie oznaczenia neutrofilów przeprowadza się wraz z badaniem innych granulocytów podczas badania morfologii krwi. Następnie wykonuje się ocenę ilościową neutrofilów z próbki krwi. Materiał badawczy zostaje czasem poddany rozmazowi, w celu zwiększenia wiarygodności uzyskanych wyników. Krew pozyskuje się z żyły łokciowej, a pacjent powinien zostać poddany badaniu na czczo.  Materiał biologiczny powinien zostać przekazany do laboratorium jak najszybciej – ma to bowiem duże znaczenie, gdyż wpływa na wiarygodność uzyskanych wyników.

Normy granulocytów obojętnochłonnych we krwi

Prawidłowy poziom neutrofilów we krwi mieści się w przedziale:

 • ilościowym: 1800 – 8000 µl,
 • procentowym: 60 – 70 % wszystkich białych krwinek.

Należy pamiętać, że wynik należy rozpatrywać biorąc pod uwagę wiek i płać pacjenta, jak również jego styl życia. Znaczenie przy badaniu mają także metody użyte do oznaczenia granulocytów obojętnochłonnych. Czasami badanie morfologii krwi może okazać się niewystarczające, a lekarz może zalecić wykonanie rozmazu krwi.

Podwyższony poziom neutrofili – przyczyny

Stan podwyższonego poziomu granulocytów obojętnochłonnych określa się w medycynie jako neutrofilię. Jest to stan, który naturalnie wstępuje podczas silnych stanów stresowych, jak również u palaczy i kobiet w ciąży. Podwyższony poziom neutrofili występuje również po obfitym krwawieniu, czy zatruciu metalami ciężkimi lub tlenkiem węgla. Gdy ilość neutrofili we krwi przekroczy 8000 komórek neutrofili/µl, może to również oznaczać, że pacjent cierpi na:

 • choroby wirusowe,
 • ostrą hemolizę,
 • chorobę mieloproliferacyjną
 • nadczynność kory nadnerczy,
 • dnę moczanową,
 • białaczkę szpikową,
 • chorobę reumatyczną,
 • śpiączkę wątrobową,
 • mocznicę,
 • ciężkie zakażenie bakteryjne,
 • nadmiar kortykosteroidów, wywołany leczeniem nadczynności kory nadnerczy.

Obniżony poziom neutrofili – przyczyny

Stan, w którym stwierdza się obniżony poziom granulocytów obojętnochłonnych określany jest mianem neutropenii. Taki stan pojawia się u pacjentów:

 • przyjmujących niektóre antybiotyki i leki diuretyczne,
 • ze stwierdzoną nadczynnością tarczycy,
 • z zespołem dużej śledziony (tzw. hipersplenizm),
 • w przebiegu chorób autoimmunologicznych,
 • w przebiegu zakaźnych chorób wątroby oraz zakaźnych chorób wątroby,
 • niski poziom neutrofili towarzyszy także osobom po zastosowanej chemioterapii i radioterapii.

Należy również scharakteryzować stan braku granulocytów. Jest on określany jako agranulocytoza i rozwija się w chorobach szpiku kostnego.

Poziom neutrofili u kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży wartości parametrów biochemicznych w wynikach badania morfologii krwi są inne niż u przeciętnych pacjentów, co tyczy się również poziomu granulocytów obojętnochłonnych. W takim przypadku norma neutrofili to około 2–7 x 10⁹/ l (neutrofile procentowo: 37–80 proc. wszystkich leukocytów).

Podwyższony poziom granulocytów obojętnochłonnych nie zawsze jest powodem do niepokoju. Dopiero gdy poziom ten przekroczy 8 x 10⁹/ l możemy mówić neutrofilii u kobiet ciężarnych. Nadmiar granulocytów obojętnochłonnych może być spowodowany nadmiernym wysiłkiem, czy napięciem nerwowym, ale może również wskazywać na poważniejsze przyczyny, takie jak infekcje wirusowe, grzybicze i bakteryjne, dnę moczanową, niewydolność nerek, czy stan przedrzucawkowy.

Jeżeli podczas morfologii krwi lekarz stwierdzi obniżony poziom neutrofili może to również oznaczać niedobór kwasu foliowego, czy witaminy B12, niedokrwistość lub zapalenie stawów.

Poziom neutrofili u dziecka

Podwyższony poziom neutrofili u dziecka związany jest ze stresem lub intensywnym wysiłkiem fizycznym. Duża ilość granulocytów obojętnochłonnych może świadczyć także o rozwijającym się stanie zapalnym.

Poziom neutrofili u dzieci może być obniżony w skutek infekcji wirusowych, na które młodzi pacjenci są narażeni szczególnie w okresach jesienno-zimowych. Podczas tego typu infekcji węzły chłonne naszego dziecka mogą ulec powiększeniu, co niejednokrotnie wywołuje strach i panikę. Niedobór granulocytów niekoniecznie wskazuje na groźne choroby krwi, takie jak białaczka. W takiej sytuacji wskazany jest spokój i konsultacja wyników badań z lekarzem. To on będzie mógł stwierdzić dokładną przyczynę obniżonego lub podwyższonego poziomu neutrofili.

Podsumowując, granulocyty obojętnochłonne, zwane także neutrofilami, są najliczniejszą grupą leukocytów występującą w naszym organizmie. Pełnią one kluczową rolę w ludzkim układzie odpornościowym, atakując patogeny w procesie fagocytozy drobnoustrojów. Norma dla zdrowego dorosłego człowieka wynosi od 1800 –do 8000 µl. Należy pamiętać, że poprawny poziom neutrofili zależy od wieku, płci, stylu życia, etc. Wyniki odbiegające od normy mogą, ale nie muszą świadczyć o poważnej chorobie, dlatego powinny zostać jak najszybciej skonsultowane z lekarzem rodzinnym, który zadecyduje o dalszym leczeniu.

Neutrofile podwyższone i neutrofile poniżej normy. Jak interpretować wyniki?
5 (100%) 5 votes
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.