Mobbing- Czym jest, charakterystyka, przykłady zachowań, jak zapobiegać

Praca to ważny element życia każdego człowieka. Dzięki niej można zgromadzić środki potrzebne do życia oraz spełniać swoje marzenia. Niestety o dobrą posadę i przyjazną za w dużych korporacjach pracownicy rywalizują ze sobą i starają się awansować za wszelką cenę. Tak rodzi się mobbing. Określenie to stało się coraz częściej słyszane i niestety- stosowane w praktyce. Czym jest mobbing? Jakie zachowania uważane są za mobbing? Czy można jakoś go zwalczyć?

Czym jest mobbing?

Słowo mobbing od razu kojarzy się z miejscem pracy i jest to w pełni uzasadnione, gdyż dotyczy to pewnych zachowań związanych z miejscem pracy. Jest to nic innego jak długotrwałe prześladowane natury fizycznej i psychicznej pracownika. Pierwsze oznaki mobbingu należy natychmiast zgłaszać przełożonemu. W przypadku, jeżeli stręczycielem jest przełożony- Najlepiej zgromadzić dowody i pójść z tym do wyższych organów. Obecne przepisy prawne dotyczące mobbingu są ściśle określone, dlatego stosunkowo szybko można wyciągnąć z takich zachowań konsekwencje. Uważa się, że działania wskazujące mające zabarwienie mobbingu to:

 • Stosowanie gróźb,
 • molestowanie seksualne,
 • wyśmiewanie,
 • obmawianie,
 • podważanie kompetencji,
 • obrażanie,
 • powierzanie obowiązków poniżej lub powyżej kompetencji.

Co mówi kodeks pracy?

Kodeks pracy to przysłowiowa biblia każdego pracownika. Zapoznanie się z przepisami może zwiększyć świadomość pracownika oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Zapiski mówią o tym, że mobbing to działania kierowane na pracownika lub też przeciwko pracownikowi, które polega na uporczywym nękaniu oraz zastraszaniu pracownika, co prowadzi do zmniejszenia się poczucia pewności siebie, obniżenia pewności predyspozycji zawodowych oraz eliminacji pracowników z zespołu firmy.

Mobbing- Pracownik i przełożony?

Wiele osób zapewne zastanawia się, czy mobbing może być stosowany tylko na linii przełożony pracownik, czy też na innych płaszczyznach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zazwyczaj osobą nękającą jest osoba wyższa stanowiskiem, jednak nie jest to reguła. Mobbing może płynąć również z inicjatywy innego pracownika na tym stanowisku. Najczęściej jednak jest to osoba wyższa stanowiskiem lub na tym stanowisku, jednak mająca dłuższy staż w tej pracy. Nie należy bagatelizować żadnych oznak tego przykrego zjawiska, gdyż można przypadkowo paść ofiarą wielu oszustw i pomówień.

Mobbing- Czy to można już do niego zaliczyć?

W życiu stawiamy sobie różne granice. To samo dotyczy również pewnych zachowań. Czy obmawianie i ukryte podśmiewanie się to już mobbing? Czy jeżeli przełożony raz na mnie krzyknął, to był przypadek, czy też już mobbing? Najważniejsze jest określenie jednej, konkretnej osoby odpowiedzialnej za naszą sytuację w firmie. Aby dana osoba mogła zostać oskarżona o mobbing, muszą nastąpić czynniki, takie jak:

 • Działania skierowane przeciwko pracownikowi (bezpośrednio),
 • zachowania powtarzające się, cykliczne lub stałe,
 • stosowanie nękania i zastraszania,
 • poniżanie pracownika i separowanie go od zespołu.

Mobbing- Prawa osoby poszkodowanej

Jeżeli dany pracownik czuje, że padł ofiarą mobbingu, powinien od razu zacząć działać. Na samym początku należy poinformować o tym fakcie przełożonego. Jeżeli to przełożony jest tą osobą, wówczas należy udać się do osoby wyższej szczeblem lub do działu personalnego. W praktyce osoby poszkodowane mogą liczyć z tego tytułu na odszkodowanie spowodowane uszczerbkiem fizycznym i psychicznym. Oczywiście, zanim sprawa zostanie gdziekolwiek zgłoszona, należy uzbierać potrzebne dowody.

Mobbing- Czy jesteś ofiarą?

Zawsze w takich sprawach rozstrzyga sąd. Niektóre ofiary nagrywają swoich oprawców. Jest to jeden z najbardziej wiarygodnych dowodów, jakie można przedstawić w sądzie. Niestety udowadnianie winy wiążę się z koniecznością ukazywania dowodów w sądzie, co często jest dla ofiary niemożliwe i krępujące, ze względu na strach i niskie poczucie własnej wartości. Nie warto jednak kryć się z tym, gdyż mobbing to częste zjawisko.

Mobbing- Przykłady zachowań

Groźby

Niedozwolone jest grożenie pracownikowi, który odmawia wykonywania zadania niezgodnego z etyką zawodową lub własnymi przekonaniami. Żadna osoba nie ma prawa stosować pogróżek nawet żartobliwie. Często takie żarty również mogą zaboleć pracownika i wpłynąć na jego zachowanie i decyzje.

Złośliwości i obraźliwe gesty

Złośliwe uwagi i przezywanie na przykład od ,,idioty”, czy ,,kretyna” jest surowo zabronione. Nieprzyjemne komentarze dotyczące życia prywatnego i poglądów również są uważane za mobbing. Do obraźliwych gestów zaliczamy między innymi pukanie się po czole i stosowanie nieprzyzwoitych gestów palcami.

Zlecanie zadań powyżej lub poniżej kompetencji

W tym przypadku rozróżniamy dwa rodzaje zachowań. Do tych powyżej kompetencji zaliczamy oczywiście projekty i zadania, które wymagają dodatkowe wiedzy specjalistycznej lub zakresu wiedzy z zupełnie innej dyscypliny. W takim przypadku nierzadko stosowane są groźby wyrzucenia z pracy pod pretekstem niewykonania zadania. Do drugiej puli zaliczamy zadania poniżej kompetencji lub zadania zupełnie bezsensowne, niezwiązane ze stanowiskiem pracy, jak na przykład liczenie kartek w drukarce.

Izolowanie pracownika

Często osoba zastraszająca próbuje obmówić swoją ofiarę i odizolować ją od reszty pracowników tak, aby poczuła się niepotrzebna i samotna. Dzięki temu stręczyciel ma pewność, że ofiara nie wyżali się innemu pracownikowi, który zmotywuje ją do wyjawienia prawdy. Pozostanie samotnym, jest dla wielu osób niezwykle przykre i dołujące.

Mobbing na tle seksualnym

Do takich działań zaliczamy wszelkie zachowania na tle seksualnym, na które pracownik nie wyraża zgody. Często ofiarą takiego rodzaju mobbingu trafiają młode kobiety, które dopiero co ukończyły studia i chcą pozostać w firmie na dłużej. Dotykanie, obrzydliwe zwroty, uporczywe spoglądanie w miejsca intymne, a nawet żądanie wykonania czynności seksualnych to objawy mobbingu na tle seksualnym.

Zlecanie zadań grożących zdrowiu i życiu pracownika

Tutaj wymienić zlecanie zadań w trudnych warunkach atmosferycznych i środowiskowych oraz zlecanie zadań bez dodatkowych zabezpieczeń, jak praca na wysokości, czy w miejscu budzącym lęki ofiary (na przykład w przypadku klaustrofobii będę to ciasne pomieszczenia lub w przypadku strachu przed wysokością będzie to praca na wysokości).

Lekceważenie oraz ignorowanie

Bardzo często ofiary są również ignorowane. W ten sposób stręczyciel chce pokazać swoją wyższość, zmniejszyć poczucie pewności siebie pracownika oraz ukazać przed grupą pracowników, że nie stosuje żadnych czynności wpływających na danego pracownika. Często jest to późny etap mobbingu, kiedy ofiara czuje się gotowa do przedstawienia dowodów. W ten sposób stręczyciel chce zmylić daną osobę, aby nie posunęła się do radykalnych kroków.

Podsumowanie

Mobbing to długotrwałe nękanie psychiczne i fizyczne ofiary. Sąd orzeka wyrok o winie oskarżonego, natomiast zadaniem ofiary jest zebranie dowodów. Kodeks Pracy na szczęście chroni osoby pokrzywdzone i przewiduje wypłatę odszkodowania za poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne.

 

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.