Co to jest oksytocyna? Efekty behawioralne oraz stosowanie

Oksytocyna jest hormonem i neuroprzekaźnikiem, który bierze udział przede wszystkim w porodzie i karmieniu piersią. Jest to również związek ściśle powiązany z empatią, zaufaniem, aktywnością seksualną i budowaniem relacji. Jest czasem określany jako ,,hormon miłości”, ponieważ poziom oksytocyny wzrasta podczas przytulania i orgazmu. Może również przynosić korzyści w leczeniu wielu schorzeń, w tym depresji , lęku i problemów jelitowych. Oksytocyna jest wytwarzana w podwzgórzu, części mózgu. Kobiety mają zwykle wyższe poziomy, niż mężczyźni.

Co to jest oksytocyna?

Oksytocyna jest neuroprzekaźnikiem i hormonem wytwarzanym w podwzgórzu. Stamtąd jest transportowany i wydzielany przez przysadkę mózgową u podstawy mózgu.

To odgrywa rolę w żeńskich funkcji reprodukcyjnych, od aktywności seksualnej do porodu i karmienia piersią. Pobudzenie sutków powoduje jego uwolnienie.

Podczas porodu oksytocyna zwiększa ruchliwość macicy, powodując skurcze mięśni macicy lub macicy. W miarę jak szyjka macicy i pochwa zaczynają się rozszerzać w celu porodu, uwalniana jest oksytocyna. To poszerzenie rośnie wraz z kolejnymi skurczami.

Oksytocyna ma również funkcje społeczne. IT wpływa bezpośrednio na zachowanie, tworzenie wspomnień grupowych, uznania społecznego i innych funkcji społecznych.

Oksytocyna jako lek

Oksytocyna jest stosowana jako lek na receptę pod różna marka.  Pod nadzorem lekarskim, zastrzyk oksytocyny jest czasami stosowany do rozpoczęcia skurczów porodowych lub wzmocnienia ich podczas porodu i pomaga zmniejszyć krwawienie po porodzie. Działania niepożądane obejmują szybkie bicie serca i nietypowe krwawienie.

Jeśli zbyt duża ilość oksytocyny zostanie dostarczona zbyt szybko, może to doprowadzić do pęknięcia macicy.

Oksytocyna może być również podawana, aby spowodować skurcz macicy i kontrolować krwawienie po porodzie lub zakończeniu.  Oksytocyna może być stosowany medycznie w celu wywołania przerwania lub zakończenia poronienie.

Hormon miłości?

Kilka lat temu naukowcy stwierdzili, że ludzie w pierwszych stadiach romantycznego przywiązania mieli wyższy poziom oksytocyny w porównaniu z niezłączonymi pojedynczymi osobami. Poziomy te utrzymywały się przez co najmniej 6 miesięcy.

Stwierdzono, że aktywność seksualna stymuluje uwalnianie oksytocyny i wydaje się, że odgrywa ona rolę w erekcji i orgazmie. Przyczyna tego nie jest w pełni zrozumiała, ale u kobiet może być tak, że zwiększona ruchliwość macicy może pomóc plemnikom dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Niektórzy proponowali korelację między stężeniem oksytocyny a intensywnością orgazmu.

Oksytocyna i emocje

Gdy oksytocyna dostanie się do krwi, wpływa na macicę i laktację, ale kiedy zostanie uwolniona do pewnych części mózgu, może wpływać na zachowania emocjonalne, poznawcze i społeczne.

Jeden przegląd badań nad oksytocyną stwierdza, że wpływ hormonu na ,,zachowania prospołeczne” i reakcje emocjonalne przyczynia się do rozluźnienia, zaufania i stabilności psychicznej.

Wydaje się również, że oksytocyna mózgu zmniejsza reakcje stresowe , w tym lęk. Efekty te zaobserwowano u wielu gatunków.

Hormon został opisany jako ,,ważny składnik złożonego układu neurochemicznego, który umożliwia organizmowi przystosowanie się do wysoce emocjonalnych sytuacji”.

Czy to takie proste?

W 2006 r. Badacze donieśli o znalezieniu wyższych poziomów oksytocyny i kortyzolu wśród kobiet, które miały „braki w swoich relacjach społecznych” i bardziej negatywne stosunki z ich głównym partnerem. Wszyscy uczestnicy otrzymywali hormonoterapię (HT) po menopauzie .

Badania na zwierzętach wykazały wysokie poziomy stresu i oksytocyny u norników, które zostały oddzielone od innych norników. Jednakże, gdy norom podawano dawki oksytocyny, spadały ich poziomy lęku, stresu sercowego i depresji , co sugeruje, że stres zwiększa wewnętrzną produkcję hormonu, podczas gdy dawki podawane zewnętrznie mogą pomóc w zmniejszeniu stresu.

Najwyraźniej działanie oksytocyny nie jest proste.

Przegląd opublikowany w 2013 r. Ostrzega, że oksytocyna może mieć raczej skutki ogólne, a nie specyficzne, i że sama oksytocyna raczej nie wpłynie na ,,złożone procesy umysłowe o wyższym poziomie, które są specyficzne dla poznania społecznego”. Autorzy zwracają również uwagę, że skłonność do współpracy prawdopodobnie wynika przede wszystkim z niepokoju.

Mimo to wydaje się , że oksytocyna wiąże się z zachowaniami społecznymi, w tym opieką macierzyńską, wiązaniem między parami, zachowaniami seksualnymi, pamięcią społeczną i zaufaniem.

Efekty behawioralne

Dostarczanie oksytocyny przez aerozol do nosa umożliwiło naukowcom obserwowanie ich wpływu na zachowanie.

W 2011 roku badania opublikowane na amerykańskim rynku,wykazały, że donosowa oksytocyna poprawia samopostrzeganie w sytuacjach społecznych i zwiększa cechy osobowości, takie jak ciepło, zaufanie, altruizm i otwartość.

W 2013 r. Badanie opublikowane w amerykańskich poradnikach sugerowały, że oksytocyna może pomóc mężczyznom zachować wierność swoim partnerom, aktywując centra nagród w mózgu.

W 2014 roku badacze opublikowali wyniki sugerujące, że ludzie widzieli ekspresję mimiczną emocji w innych, bardziej intensywnie po otrzymaniu oksytocyny przez aerozol do nosa.

Terapia psychiatryczna

Oksytocyna została zaproponowana jako możliwe leczenie fobii społecznej , autyzmu i depresji poporodowej .

Naukowcy zaproponowali , że może to wpłynąć na poprawę samopoczucia międzyludzkiego i indywidualnego oraz że może on mieć zastosowanie dla osób z niektórymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.

Uważają, że może to pomóc ludziom, którzy unikają interakcji społecznych, oraz tym, którzy doświadczają uporczywego strachu i niezdolności do ufania innym.

Dzieci z autyzmem mogą czerpać korzyści z oksytocyny – twierdzą niektórzy badacze. W 2013 r. Małe badanie sugerowało, że poziom oksytocyny w mózgu wpływał na to, jak 17 dzieci postrzegało serię obrazów społecznych i nie-społecznych.

Oksytocyna może również odgrywać rolę w leczeniu gniewu. Badania wykazały, że pewne polimorfizmy genu receptora oksytocyny (OXTR) wiążą się ze zwiększoną tendencją do gniewnego reagowania na sytuacje.

W szczególności różnice w ekspresji genu OXTR wydają się wpływać na regulację związku między alkoholem a agresywnym zachowaniem.

Stosowanie

Wydaje się, że oksytocyna zwiększa uwalnianie prostaglandyny E2 (PGE2) w komórkach wyściełających jelita. Pomaga to zachęcić do naprawy urazów jelit i do ochrony przed takimi obrażeniami.

Jeśli to zostanie potwierdzone, oksytocyna może być użyteczną terapią zapobiegającą uszkodzeniom jelita wywołanym chemioterapią i może być stosowana w leczeniu zespołu jelita drażliwego (IBS).

Wysokie ryzyka

Rola oksytocyny jest złożona i nie jest łatwa do ustalenia.

Choć wydaje się, aby zwiększyć przyczepność i formowanie społeczności, to mogą również zachęcać do tworzenia grup „w” i „poza grupami”, dając podstawę do zawiści, uprzedzeń i ewentualnie agresji.

Uczestnicy badania z 2014 r. Częściej kłamali na korzyść innych w tej samej grupie po otrzymaniu oksytocyny. Ustalenia, powiedzieli badacze, mogą pomóc w „dostarczaniu wglądu w to, kiedy i dlaczego współpraca przeradza się w korupcję”.

Potrzeba więcej badań, aby zrozumieć złożoność oksytocyny i jej działanie.

Informacje w pigułce

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących oksytocyny. Więcej szczegółów znajduje się w głównym artykule.

  • Oksytocyna jest wytwarzana w podwzgórzu i uwalniana podczas seksu, porodu i laktacji w celu wspomagania funkcji rozrodczych.
  • Ma fizyczne i psychiczne skutki, w tym wpływa na zachowania społeczne i emocje.
  • Oksytocyna jest przepisywana jako lek z powodów położniczych i ginekologicznych i może pomóc w porodzie.
  • Badania pokazują, że może to przynieść korzyści osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), lękiem i zespołem jelita drażliwego (IBS)
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.