Bisocard – wskazania, przeciwwskazania, zastosowanie

Bisocard to preparat z grupy beta-blokerów, który powoduje zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego, częstotliwości bicia serca oraz obniża ciśnienie tętnicze. W tym preparacie substancją czynną jest bisoprolol, który należy do beta-adrenolityków (czyli inaczej beta-blokerów), których działanie polega na blokowaniu receptorów adrenergicznych typu beta. Receptory te są fizjologicznie pobudzane poprzez aktywację współczulnego układu nerwowego, przez wydzielona zostaje adrenalina lub noradrenalina.

Po zażyciu preparatu, dochodzi do farmakologicznego zablokowania receptorów, dzięki czemu uniemożliwione zostaje ich pobudzenie. Dzięki temu ograniczone zostają skutki działania adrenaliny i noradrenaliny w tkankach docelowych, czyli tych, które posiadają receptory beta. Hormony te powodują zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego, podniesienie częstotliwości jego bicia oraz zwiększenie skurczu naczyń krwionośnych. Poprzez stosowanie leków zawierających bisoprolol obniżamy ciśnienie tętnicze, zmniejszamy siłę skurczów oraz obniżamy objętość wyrzutową krwi, którą pompuje nasze serce. Substancja czynna, zawarta w leku Bisocard, ma działanie selektywne. Oznacza to, że działa ona tylko na receptory typu beta 1, czyli nie oddziałuje na receptory beta 2, przez co powodowałby zwężenie dróg oddechowych. Lek dostępny na receptę.

Wskazania do stosowania preparatu

Preparat może zostać przepisany pacjentowi przez lekarza, w leczeniu następujących chorób:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca
 • przewlekłej niewydolności serca

Używany jest także profilaktycznie, w celu zapobiegania zawałom, szczególnie już po przebytym zawale, aby zmniejszyć ryzyko ponownego jego wystąpienia.

Przeciwwskazania

Jak w przypadku każdego preparatu farmakologicznego, przed rozpoczęciem jego stosowania, należy się upewnić, czy w naszej sytuacji nie występują pewne przeciwwskazania, które mogłyby zaburzyć działanie leku, wywołać niepożądane skutki uboczne albo spowodować komplikacje zdrowotne. Przeciwwskazaniami do stosowania leku Bisocard są:

 • ostra niewydolność serca
 • okresy nasilenia niewydolności serca, wymagające dożylnego podawania leków inotropowych
 • nieleczone guzy chromochłonne nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • choroba zarostowa tętnic obwodowych w ciężkiej postaci
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • ciężka postać astmy oskrzelowej
 • wstrząs kardiogenny
 • niedociśnienie tętnicze
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, u pacjentów nie posiadających rozrusznika serca
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • bradykardia
 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku
 • okres karmienia piersią
 • nieleczona cukrzyca

Ponadto, jeżeli w trakcie stosowania preparatu, zostaną zauważone jakieś niepokojące objawy, należy się udać do lekarza, gdyż konieczna może się okazać zmiana leku.

Przypadki, w których szczególna ostrożność będzie wskazana

Niektóre choroby, a także różnorodne czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny skłonić pacjenta oraz lekarza, przepisującego lek, do zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku poważnych wątpliwości, co do słuszności podania preparatu, lekarz może zlecić wykonanie badań kontrolnych, aby upewnić się, że lek ma szansę zadziałać zgodnie z przewidywaniami. Podczas stosowania leku Bisocard, pod szczególną opieką lekarza powinny pozostać osoby, które:

 • przebyły zawał serca w przeciągu ostatnich trzech miesięcy
 • ukończyły osiemdziesiąty rok życia
 • mają wady zastawek, powodujące zaburzenia hemodynamiczne
 • urodziły się z wrodzonymi wadami lub chorobami serca
 • cierpią na kardiomiopatię restrykcyjną
 • zmagają się z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • chorują na cukrzycę insulinozależną (typu pierwszego)
 • planują poddanie się zabiegowi znieczulenia ogólnego, gdyż istnieje wówczas poważne ryzyko niekorzystnej interakcji z innymi lekami. Konieczne może się wówczas okazać stopniowe zmniejszanie dawki, aż do całkowitego zaprzestania zażywania leku, na czterdzieści osiem godzin przed wykonaniem znalezieniem się pod znieczuleniem ogólnym
 • są czynnymi alergikami, lub w przeszłości zmagały się z reakcjami alergicznymi
 • są w trakcie leczenia odczulającego
 • mają chorobę zarostową tętnic obwodowych, gdyż preparat może początkowo nasilać jej objawy
 • chorują na dławicę naczyniowo-skurczową
 • są na ścisłej diecie z jakiegokolwiek powodu
 • znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia skurczu oskrzeli

Łączenie leku Bisocard z innymi preparatami

Bardzo często pacjenci przyjmują już na stałe jakieś leki. Warto zapoznać się z informacjami, dotyczącymi brania preparatu w połączeniu go z innymi grupami leków.

Bez wyraźnej konieczności nie zaleca się stosowania razem z:

 • meflochiną – ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia bradykardii
 • ryfampicyną – ponieważ zmniejsza ona działanie bisoprololu
 • insuliną i innymi doustnymi preparatami przeciwko cukrzycy – ponieważ beta-blokery mogą maskować działanie hipoglikemii
 • preparatów do znieczulenia ogólnego – może dojść do nasilenia działania kardiodepresyjnego, co spowoduje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie)
 • lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy III, takimi jak np.: amiodaron
 • innymi beta-blokerami, stosowanymi miejscowo, ponieważ może to nasilić ogólnoustrojowe działanie leku
 • wszystkimi preparatami, które zawierają pochodne ergotaminy – ze względu na możliwość nasilenia zaburzeń krążenia obwodowego
 • produktami zawierającymi glikozydy naparstnicy – ryzyko wystąpienia bradykardii
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – mogą powodować osłabienie substancji czynnej leku Bisocard
 • lekami na nadciśnienie oraz wszelkimi preparatami, mogącymi obniżyć ciśnienie ( trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna ) – ryzyko wystąpienia niedociśnienia
 • nifedypiną, amlodypiną, felodypiną (oraz innymi antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny) – ryzyko niedociśnienia oraz nasilenia się objawów niewydolności serca
 • klonidyną, metylodopą, moksonidyną, rylmenidyną ( oraz innymi  lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym ) – ze względu na możliwość zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, zaostrzenia się niewydolności serca oraz nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego (w przypadku nagłego odstawienia leku podczas stosowania beta-blokera), co może spowodować realne zagrożenie życia
 • antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu – osłabiają one siłę skurczu mięśnia sercowego, mogą spowodować niedociśnienie
 • chinidyną, dizopiramidem, lidokainą, fenytoiną, flekainidem, propafenonem (czyli lekami przeciwarytmicznymi klasy pierwszej) – możliwość nasilenia zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz znacznego obniżenia siły skurczu mięśnia sercowego

Możliwe skutki uboczne i objawy niepożądane

Poniżej umieszczamy informację o możliwych niechcianych efektach działania leku Bisocard. Nie oznacza to, że wystąpią one u wszystkich pacjentów stosujących ten preparat. Ponadto, skutki uboczne mogą rzadko występują wszystkie, dlatego obserwuj uważnie swój organizm, abyś mógł poinformować swojego lekarza prowadzącego o negatywnych następstwach stosowania leku. Być może nastąpi konieczność zastosowania zamiennika. Najczęściej spotykane skutki uboczne podczas stosowania preparatu to:

 • bóle i zawroty głowy
 • nudności, wymioty oraz biegunka
 • zaparcia i bóle brzucha
 • drętwienie kończyn
 • poczucie, że jest się podziębionym (ogólne osłabienie i rozbicie)
 • nasilenie objawów chromania przestankowego
 • zmęczenie lub wyczerpanie

Do mniej popularnych skutków ubocznych należą:

 • niedociśnienie ortostatyczne
 • nasilenie objawów niewydolności serca (na którą pacjent cierpiał już przed zastosowaniem preparatu)
 • barykardia
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
 • skurcz oskrzeli (w przypadku osób chorych na astmę oskrzelową)
 • kurcze mięśni
 • astenia
 • depresja
 • zaburzenia snu

Bardzo rzadko mogą wystąpić:

 • omdlenia
 • suchość oczu
 • zaburzenia słuchu
 • alergiczny nieżyt nosa
 • reakcje alergiczne, takie jak świąd lub wysypka
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.