ASD – nieznane przyczyny autyzmu. Objawy i problemy autystycznego dziecka

Autyzm jest grupą zaburzeń rozwojowych mózgu zwanych łącznie zaburzeniami ze spektrum autystycznego; ang.: autism spectrum disorders, w skrócie ASD. O autyzmie od jakiegoś czasu mówi się sporo, chociaż większość odbiorców tego przekazu tak naprawdę zupełnie nie zdaje sobie sprawy czym jest autyzm. Gorzej, że sami lekarze nie zawsze są w stanie wyłowić symptomy autyzmu i postawić prawidłową diagnozę, by rodziców z dzieckiem skierować do specjalisty. Do tej pory nie poznano przyczyny autyzmu, natomiast wiadomo już, że znanych jest kilka odmian autyzmu.

ASD, co to jest?

Spectrum autystyczne to pojęcie obejmujące kilka odmiennych zespołów cech autystycznych. Różnią się one między sobą mechanizmami i przyczynami, które wywołały trudności rozwojowe. Wszystkie charakteryzują się zaburzeniami interakcji społecznych oraz komunikacji, ograniczonymi zainteresowaniami i powtarzalnym zachowaniem. Spektrum autyzmu jest podgrupą szerszej jednostki, czyli całościowego zaburzenia rozwoju  – ang. PDD (Pervasive Developmental Disorder).

O ASD mówi się wówczas, gdy u danej osoby z autyzmem pojawiają się również inne zaburzenia i problemy.

Jednostki  zaliczane do zaburzeń ze spektrum autyzmu ,to:

 • dziecięce zaburzenie dezintegracyjne: pojawia się, gdy rozwój dziecka do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia przebiegało całkowicie prawidłowo, a po tym czasie doszło do utraty wcześniej zdobytych przez nie umiejętności, takich jak np. umiejętność mowy czy umiejętności ruchowe
 • zespół Aspergera: uznaje się go za jedno z najłagodniejszych zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • zespół Retta: to choroba o podłożu genetycznym, występująca praktycznie tylko u dziewczynek; dolegliwości z nią związane przypominają zaburzenia pochodzące ze spektrum autyzmu, jednak z uwagi na to, że wywołuje ją mutacja genetyczna, zdaniem niektórych uczonych zespół Retta nie powinien być zaliczany do ASD i  z tego właśnie powodu zespół Retta aktualnie nie mieści się już wśród innych zaburzeń ze spektrum autyzmu w klasyfikacji DSM-5

Osoby zaliczane do ASD charakteryzują się:

 • trwałymi deficytytami w komunikacji społecznej i interakcji społecznej w wielu kontekstach
 • ograniczonym, powtarzalnym wzorcem zachowań, zainteresowań i aktywności
 • objawami, występującymi we wczesnym okresie rozwojowym, zazwyczaj rozpoznawanymi w pierwszych dwóch latach życia
 • symptomami powodującymi klinicznie istotne upośledzenie w życiu społecznym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach bieżącego funkcjonowania

ASD – objawy

Zaburzenia ASD mogą objawiać się w różnych sposób w zależności od konkretnego dziecka, ale najczęściej tworzy się z nich trzy grupy symptomów:

 • upośledzenie społeczne
 • trudności w komunikacji
 • powtarzalne i stereotypowe zachowania

Dzieci z ASD nie mieszczą się w typowych wzorcach przyjętych dla etapów rozwoju umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Najczęściej to rodzice jako pierwsi zauważają u swojego dziecka niezwykłe zachowanie, szczególnie w konfrontacji z rówieśnikami. Zdarza się, że dzieci z ASD wykazują już odmienność zachowań bardzo wcześnie. Niektóre dzieci, jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia wykazują choćby:

 • niespotykaną u innych dzieci koncentrację na określonych obiektach
 • nie potrafią utrzymać kontaktu wzrokowego
 • nie angażują się w typowe dla dzieci zabawy w kontakcie z rodzicami

Zdarza się też, że dziecko rozwija się w sposób standardowy do 2 -3 roku życia, by po tym czasie przejść przeobrażenie. Dziecko staje się wycofane i obojętne na zewnętrzne sygnały. Utratę lub odwrócenie dotychczasowego rozwoju określa się regresją i jest charakterystyczna dla dzieci z ASD. W przypadku ASD charakterystyczne jest również brak podobieństw w zachowaniu i nasileniu objawów pomiędzy dwoma różnymi przypadkami choroby. Zdarza się również, że dzieci rozwijające się standardowo od czasu do czasu wykazują cechy charakterystyczne dla ASD.

ASD – upośledzenie społeczne

Jedną z cech charakterystycznych dla ASD są zaburzenia społeczne, problemy z angażowaniem się dziecka w bieżące interakcje społeczne. Dzieci z ASD wykazują problemy:

 • nie są w stanie utrzymywać kontaktu wzrokowego
 • nie patrzą, nie słuchają i nie reagują na obecność innych osób w swoim otoczeniu
 • nie wykazują aktywności typowej z placu zabaw, nie wchodzą w interakcje z innymi dzieci w kwestii wspólnej zabawy, wzajemnego oglądania swoich zabawek etc.
 • nie reagują na cudze emocje, nawet te najbardziej skrajne

ASD – problemy komunikacyjne

Do pierwszego roku życia każde prawidłowo rozwijające się dziecko powinno wykazywać już określone reakcje na komunikaty werbalne, a z pewnością powinny już odróżniać różnego rodzaju implikacje wynikające z TAK i NIE. Natomiast dzieci z zaburzeniami ASD, oczywiście nie wszystkie w taki sam sposób, będą reagowały odmiennymi zachowaniami, mogą:

 • nie zareagować lub reagować z opóźnieniem na wywołanie ich imienia, przy czym nie wynika to ani ze złej woli ani z problemów ze słuchem
 • nie rozwijać lub rozwijać bardzo powoli gestykulację niezbędną do wskazywania przedmiotów
 • gaworzyć do pierwszego  roku życia, po czym przestają
 • rozwijać mowę w wolnym i własnym tempie
 • nauczyć się komunikować za pomocą komunikatu obrazkowego lub migowego
 • wypowiadać wyłącznie pojedyncze słowa lub wyrażenia i zwroty sprawiające wrażenie niespójnych
 • powtarzać słowa lub frazy, które usłyszą z jakiegoś źródła, np. tv – to przypadłość zwana echolalią
 • używać słów, które postronnym mogą wydawać się dziwne lub mają szczególne znaczenie, znane tylko osobom, które już poznały ten sposób komunikowania

ASD – powtarzalność zachowań

Osoby z zaburzeniami ASD charakteryzują się powtarzalnością ruchów lub nietypowymi w oczach otoczenia zachowaniami, zaskakującymi lub dyskretnymi. Są dzieci, które klaszczą w dłonie, inne chodzą według własnego klucza, jeszcze inne gestykulują w stały i niezmienny sposób. Takie działania nazywa się stereotypią lub zachowaniami stereotypowymi.

Dzieci z ASD wykazują też często niezwykłą koncentrację nad jakimś obiektem lub zespołem obiektów. Może to być zabawka a może to być jeden z elementów świata zewnętrznego. Dziecko potrafi przez długi okres czasu bawić się zabawkami poprzez układanie ich w określony schemat. A gdy ktoś ten schemat niechcąco zburzy bardzo się denerwują. Powtarzalność zachowań przejawia się też w obsesyjnym wręcz zainteresowaniu np. rozkładem jazdy pociągów, układem latarni, liczbami czy symbolami naukowymi.

Powtarzalność zachowań u dziecka z ASD to też jedzenie tych samych ulubionych produktów, chodzenie zawsze tą samą drogą do szkoły czy obecność wokół siebie tylko znanych sobie osób. Niektóre z dzieci potrafią gwałtownie reagować na zmiany utartych schematów i nie godzić się na wprowadzane do ich życia zmiany.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.