Afazja: rodzaje, objawy, przyczyny, diagnoza i pomoc

Afazja jest zaburzeniem mowy, które może wpływać na brak możliwości używania języka przez daną osobę. Może wpływać na ich zdolności mówienia, rozumienia, czytania i pisania, ale niekoniecznie wszystkie z nich. Często jest przykrą konsekwencją przebytego udaru. Afazja może się zdarzyć w wyniku uszkodzenia mózgu związanego z chorobą Alzheimera lub udarem . Wyzwania, przed którymi stanie osoba, zależą od tego, które części mózgu zostaną dotknięte. Badania sugerują, że od 9% do 62% osób po udarze doświadcza pewnego stopnia afazji.

W przeszłości afazja odnosiła się tylko do całkowitego upośledzenia komunikacji i języka danej osoby, a dysfazja – do częściowego osłabienia języka. Jednak ze względu na dezorientację pomiędzy dysfazją a dysfagia, zaburzeniem połykania, afazję stosuje się obecnie w przypadku wszystkich stopni upośledzenia.

Rodzaje i objawy

Istnieje kilka rodzajów i typów afazji. Różnią się one skalą schorzenia oraz okresem trwania.

 • Płynna afazja lub afazja Wernickego: osoba ma trudności z rozumieniem znaczenia wypowiadanych słów, ale może wytwarzać połączoną mowę. Jednak mowa może być trochę niespójna, z nieistotnymi słowami. Czytanie i pisanie może być trudne.
 • Afazja Broca: Produkcja mowy jest często krótka i opisana jako zatrzymanie i wysiłek. Trudno jest uzyskać dostęp do słów, a tworzenie dźwięków może być trudne. Pisanie może być naruszone, ale umiejętność czytania i rozumienia często pozostaje nienaruszona.
 • Globalna afonia: wpływa na wszystkie aspekty języka. Osoba może być w stanie wypowiedzieć kilka rozpoznawalnych słów, ale nie może zrozumieć mowy ani czytać i pisać.
 • Afazja anomiczna: osoba może produkować gramatycznie dokładny język, ale ma trudności z nazywaniem obiektów i słów. Umiejętność słuchania i czytania może, ale nie musi pozostać nienaruszona.

Osoba z afazją zwykle odczuwa znaczące trudności w posługiwaniu się mową i językiem. Może być odbierana jako osoba nerwowa, ponieważ jej niemoc w wyrażaniu emocji słów może być podstawowym wyzwalaczem złych emocji. Jednak rodzaj trudności będzie różny w zależności od rodzaju afazji, którą dany pacjent posiada. Osłabienie lub paraliż na jednej lub obu stronach twarzy lub ciała może również utrudnić wytwarzanie mowy lub pisanie. Może to wpłynąć na mięśnie używane do oddychania lub połykania, co ma wpływ na produkcję dźwięków.

Przyczyny

Część mózgu, która kontroluje rozpoznawanie mowy i języka, nazywana jest centrum językowym. Należą do nich obszar Broca i obszar Wernickiego. Afazja ma miejsce, gdy dochodzi do uszkodzenia dowolnej części mózgu lub szlaków nerwowych, które je łączą. Obrażenia mogą wynikać z następujących schorzeń:

 • Udar,
 • Poważny uraz mózgu,
 • Epilepsja,
 • Przewlekłe migreny,
 • Guz mózgu,
 • Alzheimer,
 • Choroba Parkinsona.

Ponadto, warto podkreślić, że rodzaj afazji zależy od tego, która część mózgu jest uszkodzona. Globalna afonia występuje, gdy w centrum językowym dochodzi do rozległych szkód, płynna afazja zwykle wynika z uszkodzenia płata skroniowego lub strony mózgu, a niestabilna afazja ma miejsce, gdy dochodzi do uszkodzenia płata czołowego lub przodu mózg.

Diagnoza

Ponieważ wiele osób ma afazję po udarze mózgu, patolog mowy i języka przeprowadzi ocenę niedokrwistości rozpoznawczej wkrótce po zaistniałej sytuacji zdrowotnej. Niektóre podstawowe ćwiczenia, które mogą pomóc w ocenie umiejętności językowych pacjenta obejmują:

 • Nazwanie obiektów zaczynające się od określonej litery,
 • Czytanie lub pisanie,
 • Prowadzenie konwersacji,
 • Zrozumienie wskazówek i poleceń.

Kompleksowa diagnoza obejmować będzie również tomografię komputerową (CT) lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w celu określenia lokalizacji i stopnia uszkodzenia mózgu, które spowodowało afazję.

Leczenie

Terapia mowy i języka jest jedyną metodą leczenia afazji. Większość ludzi nie odzyskuje pełnego wykorzystania swoich umiejętności komunikacyjnych, ale terapia logopedyczna może przynieść znaczną poprawę, nawet w przypadku globalnej afazji. Terapia mowy ma na celu osiągnięcie następujących zadań:

 • Lepsze wykorzystanie istniejących umiejętności językowych,
 • Poprawianie umiejętności językowych dzięki ponownemu ich uczeniu,
 • Możliwość komunikowania się w inny sposób, nadrobienie brakującego słowa w mowie.

Ponieważ istnieją różne poziomy afazji, a nie każdy uczy się w ten sam sposób, techniki terapii mowy i języka będą się różnić.

Melodyjna terapia intonacyjna

Jest to najczęściej stosowane w leczeniu niestabilnej afazji. Polega na użyciu szumu lub śpiewu w rytmie, znanym jako intonacja melodyczna, powtarzając frazy i słowa, z którymi pacjent bardzo często się boryka. Ten proces stymuluje aktywność mózgu w prawej półkuli. Może pomóc zwiększyć liczbę słów, które pacjent może powiedzieć.

Terapia grupowa

Niewielka grupa osób z afazją spotyka się z terapeutą i między sobą komunikuje. Daje to pacjentom szansę ćwiczenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych poprzez interakcję z grupą ludzi w wygodnym i pomocnym środowisku – borykających się  z podobnymi problemami.

Promowanie efektywności komunikacyjnej

Jest to rodzaj terapii, która poprawia umiejętności komunikacyjne pacjenta poprzez angażowanie ich w rozmowę. Pacjentowi zostaje pokazane zdjęcie lub rysunek. Następnie zostaje poproszony o udzielenie odpowiedzi w dowolny sposób. Poziom rozmowy rozpoczyna się po prostu, ale z czasem stanie się bardziej złożony.

Skomputeryzowane szkolenie skryptowe

Dotyczy to skryptu dostarczanego komputerowo, opartego na codziennych rozmowach. Daje pacjentowi możliwość ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w realistycznych sytuacjach, ale za pomocą sieci komputerowej i łącza internetowego.

Komplikacje związane z afazją

Afazja ma wpływ na wiele aspektów życia, od osobistych relacji po dobre samopoczucie, ponieważ komunikacja ma zasadnicze znaczenie dla codziennego życia. Może sprawić, że pacjent poczuje się sfrustrowany i strapiony, a ich bliscy mogą się niecierpliwić. Wraz z innymi efektami udaru afazja może prowadzić do depresji.  Osoba z afazją jest zachęcana, aby udać się do grup wsparcia i poprosić kogoś o pomoc w ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych. Jeśli są zagrożone depresją, powinni skontaktować się z lekarzem i omówi aspekt podjęcia leczenia. Przed spotkaniem z lekarzem przyjaciel bądź członek rodziny może pomóc im w ćwiczeniu tego, co chcą powiedzieć, lub zapisać wszelkie pytania, jakie mogą mieć.

Jak sobie pomóc?

Kilka wskazówek, które mogą pomóc ludziom porozumieć się z kimś, kto cierpi na afazję.

 • Należy wyeliminować hałas w tle.
 • Utrzymywać kontakt wzrokowy.
 • Zachować głos przy normalnej głośności, ale mówić wolniej niż zwykle
 • Utrzymywać zdania krótkie i proste, unikać pytań, które wymagają skomplikowanej odpowiedzi.
 • Nie zmieniać nagle tematu rozmowy.
 • Dać osobie szanse na zastanowienie się.
 • Stosować pytania, na które można odpowiedzieć TAK/NIE.
 • Należy unikać korygowania błędów.
 • Należy pamiętać, że zaburzenie wpływa na sposób, w jaki chory się komunikuje. Jego ton niekoniecznie odzwierciedla jego nastrój.

Warto zapamiętać, że umiejętność myślenia nie musi być osłabiona u osoby chorej na afazję. Należy z nią rozmawiać jak z normalną, zdrową osobą.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.