Czym jest medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna jest oparta na założeniu, że wszystkie strefy życia człowieka stanowią jedną, nierozłączną całość. Podejście holistyczne uznaje za jedną całość: ciało, umysł oraz duszę człowieka. Medycyna holistyczna ma na celu dotarcie do przyczyny choroby, a nie jedynie leczenie jej objawów.

Medycyna holistyczna wykorzystuje naturalne sposoby leczenia. Na przebieg leczenia duży wpływ ma podejście pacjenta. Udowodniono, że osoby wykazujące się optymistycznym podejściem do procesu leczenia, mają większe szanse na pokonanie choroby.

Medycyna holistyczna wiążę się ze słynnym powiedzeniem Hipokratesa ,, By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk”.

W roku 140 n.e. została wprowadzona pierwsza wzmianka odnośnie powiązania emocjonalnego z chorobą nowotworową. Rok 1973 zaowocował wydaniem studium przez Johna Hopkinsa odnoszących się do czynników psychologicznych, jako elementów poprzedzających wywołanie jednej z pięciu chorób. Doktor Hopkins stwierdziła, że osoba cierpiąca na chorobę nowotworową posiada poniższe cechy charakteru:

 • Skrywa emocje wewnątrz siebie, ujawnia je tylko w częściowy sposób.
 • Na stres reaguje przygnębieniem i wycofaniem.
 • Czuje się samotna i odczuwa brak bliskości z rodziną.

Ważnym i znanym światowym lekarzem, prowadzącym badania na psychobiologicznymi uwarunkowaniami powrotu do zdrowia był dr  Simonton. Swoją wieloletnią obserwację oraz wykonywanie licznych badań naukowych opisał w kilku punktach:

 • Emocje wywierają znaczący wpływ na stan zdrowia oraz pozbycie się choroby.
 • Przekonania pacjenta wpływają na emocje, co przekłada się na zdrowie pacjenta oraz przebieg leczenia.
 • Oddziaływanie na stan organizmu może być wywoływane przez postawę, emocje oraz przekonania człowieka.
 • Istnieje wiele sposobów wpływających na przekonania, emocje oraz postawę człowieka, których można się nauczyć.
 • Człowiek funkcjonuje, jako byt fizyczny, mentalny oraz duchowy.
 • Podczas leczenia, należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące pacjenta, jego rodziny i społeczeństwa, uwzględniając przy tym indywidualne jego potrzeby.
 • Istotne dla zdrowia jest zachowanie równowagi pomiędzy sferą duchową, fizyczną i mentalną.
 • Człowiek odziedzicza możliwości i skłonności wiodące go do osiągnięcia pełni zdrowia i harmonii, które powinny być rozwijane przez określone metody i techniki.
 • Rozwój tych zdolności wywiera wyraźny wpływ na poprawę zdrowia oraz jakość życia.

Założenia medycyny holistycznej

Do podstawowych założeń medycyny holistycznej należą:

 • Pewność, że pacjent stanowi jedną całość z ciałem, umysłem i duszą.
 • Podstawą jest leczenie pacjenta, a nie choroby.
 • Pacjent czynnie uczestniczy w procesie leczenia.
 • Leczenie opiera się na odnalezieniu przyczyny choroby, a nie tylko na pozbyciu się jej symptomów, skupiając się na całym organizmie, a nie samej chorobie.
 • Podstawą zdrowia jest równowaga zachowana we wszystkich sferach życia.

Integrative Medical Center opiera się na filozofii aktywnego utrzymania dobrego stanu zdrowia, zwalczając chorobę wielotorowo i skutecznie. Centrum medyczne zajmuje się leczeniem powiązanym z medycyną holistyczną. Medycynę holistyczną wykorzystuje się podczas leczenie i prowadzenia terapii naturalnych. W IMC specjaliście leczą pacjenta biorąc pod uwagę wszystkie aspekty oddziaływujące na zdrowie człowieka: dobre samopoczucie, równowagę wewnętrzną, dietę, styl życia, stan emocjonalny, relacje międzyludzkie oraz związek z otoczeniem i duchowością.

Według Integrative Medica Center medycyna holistyczna pozwala zrozumień i poznać procesy, które pozwolą z powrotem przywrócić równowagę dla ciała, zdrowia, umysłu i ducha pacjenta. Dobry stan fizyczny i psychiczny człowieka jest niezbędny w procesie leczenia oraz istotnie wpływa na poprawę jakości życia.

IMC opiera się na osiągnięciach klasycznej medycyny akademickiej wraz z terapiami komplementarnymi. Duże znaczenie ma także holistyczna koncepcja zdrowia i jego profilaktyki. Dodatkowo IMC zajmuje się organizacją wydarzeń, warsztatów i Festiwali Zdrowia mających na celu edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.